sales@jiashiapi.com +86-15315465270

Contact Info

 
DongYing JiaShi Medical Trade Co.,Ltd
Email: jiashiguoji188@vip.163.com
Address: Dongying Dongcheng Yizhou Road Pedestrian Street,Shandong Province,China
Tel: +86-0546-2909477
+86-15315465270
Wechat: 15315465270
Skype: +86 15315465270
QQ: 1773009029

Get Social

Contact Us

Email: jiashiguoji188@vip.163.com
Address: Dongying Dongcheng Yizhou Road Pedestrian Street,Shandong Province,China
Tel: +86 15315465270
Wechat: 15315465270
Skype: +86 15315465270
QQ: 1773009029

Copyright ©2018-2019 DongYing JiaShi Medical Trade Co.,Ltd